Szkoła Muzyki Rozrywkowej

III WAKACYJNE WARSZTATY MUZYCZNE 
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM 
3 - 7 lipca 2017


Zapraszamy do bezpłatnego uczestnictwa w   pięciodniowych warsztatach muzycznych dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie gm. Ożarów Mazowiecki. 
Spotkania warsztatowe będą obejmować swoim programem poszerzenie ogólnej wiedzy na temat muzyki, stylów muzycznych, jak i wiedzy na temat instrumentów muzycznych, naukę emisji głosu, poprawnej dykcji, oraz właściwej interpretacji piosenki. 
Celem warsztatów jest także zainteresowanie najmłodszych oraz młodzież niezwykłym światem muzyki, rozwinięcie u nich poczucia rytmu oraz poszerzenie wiedzy z zakresu teorii i notacji muzycznej. Jest to również świetna okazja do integracji i doskonalenia umiejętności pracy w grupach przez uczestników.
Uczestnicy warsztatów zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe: 4-8 lat, 9-18 lat. Każda z grup będzie uczestniczyła w specjalnie przygotowanym dla jej przedziału wiekowego bloku zajęć muzycznych.
Dla najmłodszych uczestników (4 – 8 lat) zorganizowane zostaną zajęcia umuzykalniające i zajęcia zespołowe z udziałem instrumentów perkusyjnych. W grupie wiekowej 9 – 18 lat dodatkowo pojawią się zajęcia wokalne oraz zespoły muzyczne instrumentalno-wokalne.
Aby zgłosić uczestnika Warsztatów Muzycznych prosimy pobrać kartę zgłoszeniową oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka następnie wypełnione dokumenty przesłać na adres email szkoły
Liczba miejsc jest ograniczona. Po wysłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia na listę uczestników.
Zapisy trwają do 30 czerwca 2017 r.Zadanie publiczne finansowane z budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki