Opłaty i Promocje


Cennik zajęć indywidualnych oraz grupowych (opłata miesięczna)

Wpisowe 50 zł (jednorazowo)

Lekcje indywidualne:

Nauka gry na instrumentach:               250 zł (4 lekcje w miesiącu)*
Nauka gry na instrumentach:               450 zł (8 lekcji  w miesiącu)*

Nauka śpiewu:                                      250 zł  (4 lekcje w miesiącu)*
Nauka śpiewu:                                      450 zł  (8 lekcji  w miesiącu)*

Lekcje grupowe:

Zajęcia umuzykalniające:                      120 zł za osobę  (4 zajęcia w miesiącu)*
Zajęcia  z zespołów muzycznych:         20 zł za osobę  (1 zajęcia )*

Wynajem pomieszczeń:

Sala prób dla zespołów                        30 zł za pierwszą godzinę i 20 zł za każdą kolejną 
Sala ćwiczeniowa indywidualna           10 zł za 60 minut  

*Jedna lekcja trwa 45 minut
                              Lekcja próbna tylko 30 zł
Ważne: wypełnij pola oznaczone *