Szkoła Muzyki Rozrywkowej

Logorytmika


Logorytmika to forma zajęć dla dzieci w przyjazny sposób łącząca profilaktykę logopedyczną z muzyką. Zadaniem logorytmiki jest uwrażliwianie dzieci na cechy prozodyczne mowy czyli akcent, rytm i melodie, a także ćwiczenie pamięci muzycznej, słuchu fonematycznego i koncentracji uwagi. To wszystko zmierza w celu sprawnego posługiwania się mową.
Podczas zajęć logorytmicznych przy dobrej zabawie będziemy ćwiczyć prawidłowy tor oddychania, usprawniać tzw. motorykę małą czyli narządy mowy oraz motorykę dużą poprzez ruch przy muzyce. Ważnym elementem naszych spotkań będzie odtwarzanie ale i tworzenie muzyki, czyli gra na instrumentach perkusyjnych. Zajęcia logorytmiczne to przygoda z piosenką, dlatego nie zabraknie też ćwiczeń z emisji głosu i dykcji.
Zapisując swoje dziecko na zajęcia logorytmiczne w „FABRYCE DŹWIĘKÓW” zadbasz o jego prawidłową wymowę, rozwój muzyczno-ruchowy oraz zapewnisz mu wspaniała zabawę z instrumentami.

Serdecznie zapraszamy